3 CÁCH LÀM PHÂN CÁ HỮU CƠ VI SINH BÓN CÂY

Phân hữu cơ ủ từ cá tốt cho mọi loại cây trồng đặc biệt là hoa hồng, rau quả … Cách ủ phân cá với chế phẩm EMZEO là cách làm phân cá không hôi tốt nhất hiện nay