3 CÁCH Ủ ĐẬU TƯƠNG – BÃ ĐẬU NÀNH KHÔNG MÙI HÔI

Ngâm ủ đậu tương, bã đậu nành, bánh dầu bằng chế phẩm sinh học tạo ra dòng phân bón thần dược cho cây trồng cực kỳ hiệu quả! Cách ủ đậu tương, bã đậu nành bằng chế phẩm EM – EMZEO rút ngắn thời gian ủ và khử sạch mùi hôi thối