CUNG CẤP CÁC DÒNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM GỐC. CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC NHƯ:
– XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
– XỬ LÝ RÁC THẢI ( CHẾ PHẨM EM Ủ RÁC THẢI LÀM PHÂN BÓN, KHỬ MÙI HÔI …)
– XỬ LÝ NƯỚC THẢI ( CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN …)
– CHẾ PHẨM SINH HỌC EM Ủ PHÂN CÁ, PHÂN BÁNH DẦU, PHÂN TRÙN QUẾ, PHÂN ĐẬU TƯƠNG ….

Hiển thị tất cả 11 kết quả