CUNG CẤP CÁC DÒNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM GỐC. CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC NHƯ:
– XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
– XỬ LÝ RÁC THẢI ( CHẾ PHẨM EM Ủ RÁC THẢI LÀM PHÂN BÓN, KHỬ MÙI HÔI …)
– XỬ LÝ NƯỚC THẢI ( CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN …)
– CHẾ PHẨM SINH HỌC EM Ủ PHÂN CÁ, PHÂN BÁNH DẦU, PHÂN TRÙN QUẾ, PHÂN ĐẬU TƯƠNG ….

Chế phẩm sinh học

Chế phẩm vi sinh

Chế phẩm EM

Bản đồ hướng dẫn đường đi

 

 

 

 

Hiển thị tất cả 14 kết quả