Showing all 9 results

MEN VI SINH EMZEO LÀ LOẠI CHẾ PHẨM EM GỐC DẠNG BỘT CÓ NHIỀU ỮNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC
– Ủ PHÂN HỮU CƠ: PHÂN CÁ, PHÂN ĐẬU NÀNH, BÁNH DẦU, TRÙN QUẾ, RÁC NHÀ BẾP, …
– CHUYÊN GIA KHỬ MÙI HÔI, LÀM ĐỆM LÓT SINH HỌC
– XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI, KHỬ MÙI HÔI CHUỒNG TRẠI

error: Xin đừng copy em!