1. Tầm nhìn
Kế hoạch đến nắm 2025, tầm nhìn 2035, Vinong Sinh học Đức Bình là một trong các đơn vị đi đầu ngành công nghệ sinh học về việc sản xuất và phân phối chế phẩm vi sinh xử lý môi trường, xử lý nước thải, xử lý rác thải…
2. Sứ mệnh
Vinong Sinh học Đức Bình có sứ mệnh bồi hoàn sinh thái môi trường, phát triển gắn liền với môi trường xanh, sạch … Hỗ trợ và phục vụ ngành nông nghiệp hữu cơ phát triển bền vững
Vinong Sinh học Đức Bình – Vì một nền nông nghiệp hữu cơ bền vững!