CUNG CẤP CÁC DÒNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM GỐC. CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC NHƯ:
– XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG
– XỬ LÝ RÁC THẢI ( CHẾ PHẨM EM Ủ RÁC THẢI LÀM PHÂN BÓN, KHỬ MÙI HÔI …)
– XỬ LÝ NƯỚC THẢI ( CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN …)
CHẾ PHẨM SINH HỌC EM Ủ PHÂN CÁ, PHÂN BÁNH DẦU, PHÂN TRÙN QUẾ, PHÂN ĐẬU TƯƠNG ….

BÁN CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG: CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI, RÁC THẢI

BÁN CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI. LIÊN HỆ MUA CHẾ PHẨM SINH HỌC XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ … 0915.79.80.85

SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP CÁC LOẠI PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG NHƯ: PHÂN HỮU CƠ VI SINH, PHÂN VI SINH, PHÂN BÓN SILIC, PHÂN CÁ, PHÂN DƠI ….

DMCA.com Protection Status